Terrified of getting a colonoscopy

The process is set out in the Constitution and has occurred before BETHESDA, Md. (AP) — President Joe Biden briefly transferred power to Vice President Kamala Harris on Friday while he underwent a routine colonoscopy, setting up a history-making moment as ... © Gastroenterological Society of Australia - ABN 44 001 171 115 President Joe Biden will transfer power briefly to Vice President Kamala Harris on Friday while he is under anesthesia for a routine colonoscopy, making her the first woman to hold presidential power in U.S. history. Biden is undergoing his annual physical at the Walter Reed military hospital outside of Washington.

2021.12.06 09:29 MathemagicianG Terrified of getting a colonoscopy

I'm 23 years old and I'll most likely be getting a colonoscopy at the end of this month or the beginning of January (recommended by my doctor). The thing is, I'm terrified of doctors in general, let alone a procedure like this. I thought I wouldn't have to worry about it until I'm in my 50s which is still far away. I'm doing it in Europe, too, where they use IV sedation for procedures way less often than in the States so I might have to be awake through the whole thing. And idk if there's a chance they might not use any sedation...
Has anyone gone through it around my age? How was it? Also, I'm going to a gastroenterologist for the first time in a couple days to talk about everything. What do these exams consist of?
Thanks in advance for any help!
submitted by MathemagicianG to colonoscopy [link] [comments]


2021.12.06 09:29 mynameistory Good I was hungie

Good I was hungie submitted by mynameistory to SpaceXMasterrace [link] [comments]


2021.12.06 09:29 TELMxWILSON [Drum & Bass] All fresh DnB releases listed. With Reviews, Recommendations & Links

submitted by TELMxWILSON to EDM [link] [comments]


2021.12.06 09:29 literally__who manage systemV style init scripts with runit

After installation of vmware left me with an init script in /etc/init.d/ I have been wondering how to properly convert it to something that runit could manage.
The thing is, deamons are started with a simple call /etc/init.d/vmware start and then scripts exits immediately. There are some that suggest simply putting that invocation into sv service, although it quickly became apparent that service constantly restarts and tries to call that init script perpetually.
Are there any "tricks" one can use to force scripts into foreground so that normally they are kept alive but when they fail for whatever reason they quit so that runit can pick it up and restart them? I was thinking of using wait statements.
here is the script for anyone interested https://pastebin.com/CWwcgpSa
submitted by literally__who to voidlinux [link] [comments]


2021.12.06 09:29 GrumpyK1tt3n Hydrated pregnancy

Counting on you homies to keep me hydrated throughout my pregnancy. Gotta keep baby boy cozy in amniotic fluid and spark a future homie. Nausea and vomiting kept me barely hydrated for a long while and now I need to get back at it. All encouragement and hydration tips accepted. Always been bad about drinking water but it’s extra important now.
submitted by GrumpyK1tt3n to HydroHomies [link] [comments]


2021.12.06 09:29 the-hardest-dick Ma ka pyaar💗

Ma ka pyaar💗 submitted by the-hardest-dick to delhi [link] [comments]


2021.12.06 09:29 Sgtswyf Finally got emerald 2 frame but it didn’t have any added bonus stats…What’s the point? Just looks?

Finally got emerald 2 frame but it didn’t have any added bonus stats…What’s the point? Just looks? submitted by Sgtswyf to 8BallPool [link] [comments]


2021.12.06 09:29 RLCD-Bot [Crimson Octane] [Sky Blue Octane: Ombre] [Pink Glitch] [Saffron Zomba] [Crimson Fissure]

submitted by RLCD-Bot to RLCustomDesigns [link] [comments]


2021.12.06 09:29 Cherrysandcake Welche Dinge habt ihr nur für euer Umfeld gemacht und erfolgreich damit aufgehört?

Ich habe jahrelang "modische" Haushaltsgegenstände bekommen, weil meine Mutter und Schwiegermutter altmodische Sachen nicht abkönnen und negativ kommentieren. Dabei liebe ich Oma-Sachen und richte mich inzwischen komplett damit ein, ohne Rücksicht auf Verluste.
submitted by Cherrysandcake to FragReddit [link] [comments]


2021.12.06 09:29 extremesatisfying Moist Carrot Cake

Moist Carrot Cake submitted by extremesatisfying to pastry [link] [comments]


2021.12.06 09:29 PropertyConsultant17 2 bhk & 3 bhk luxury flats in Kharadi by Gera Planet Of Joy

2 bhk & 3 bhk luxury flats in Kharadi by Gera Planet Of Joy
Gera Developers' Gera's Planet Of Joy is a residential project located in Kharadi. Its strategic position is most advantageous for investors because it is impending in a fast-developing neighbourhood. It buys about 20 acres of land, which comprises seven towers. There are 13 levels in each tower. The project consists of 2 and 3 bhk luxury flats. Gera's Planet Of Joy offers various opportunities for everyone to learn, grow, and explore more.
More details like floor plans, brochure, pricing & rera are at Gera Planet Of Joy
submitted by PropertyConsultant17 to PuneProperties [link] [comments]


2021.12.06 09:29 mupper2 Irish army Ranger doing a wee bit of MOE training (640X640)

Irish army Ranger doing a wee bit of MOE training (640X640) submitted by mupper2 to MilitaryPorn [link] [comments]


2021.12.06 09:29 rosseepoo why you late?

why you late? submitted by rosseepoo to CasualUK [link] [comments]


2021.12.06 09:29 Fun_Air4681 Mega steelix on me! Add fast

3538 5756 8436
submitted by Fun_Air4681 to PokemonGoFriends [link] [comments]


2021.12.06 09:29 SunnyLondon1 I’ve got around 25 vhs tapes that I’d like to convert to digital. Should I take them to the shop or do it myself? The shop charges around £40 per tape?

I don’t have any equipment right not including a vhs player so I’d need to buy everything.
submitted by SunnyLondon1 to VHS [link] [comments]


2021.12.06 09:29 r0lF_RuTiN_ Thoughts on Russia and political tensions

Ludzie w Europie - i nie tylko w Europie - nie wiedzą już, gdzie są ich głowy. Gdziekolwiek spojrzą, widzą zbliżające się do nich dramatyczne niebezpieczeństwa. Zagrożenia te dotyczą ich ludzkiej egzystencji, ich ekonomicznego przetrwania, ich politycznej zdolności do decydowania o własnym bycie państwowym oraz ich przyszłości w świecie zdominowanym przez wojny. Wszystko, co dzieje się wokół nas, jest jednym wezwaniem dla tych, którzy są odpowiedzialni za państwa, aby nie popadali w skrajności. Zamiast tego jedynym imperatywem tej godziny jest zmniejszenie napięć i umożliwienie pomyślnego współistnienia ludzi, narodów i państw. Na to właśnie liczą mieszkańcy Europy, gdy 7 grudnia 2021 roku prezydent Rosji Putin i prezydent USA Biden spotkają się na wideokonferencji, w stylu Corony, by rozmawiać o punktach zapalnych tego świata.


Sytuacja nas wszystkich w Europie jest bardzo gorąca. Dotyczy to z pewnością procesów, których wszyscy doświadczamy każdego dnia każdego roku w strefach napięć na naszym wspólnym kontynencie. Dramatyczne obrazy z czasów pierwszej zimnej wojny powracają dzień po dniu. W tamtych czasach często tylko dzięki przypadkowi i Bożej opatrzności można było zapobiec spaleniu naszego wspólnego kontynentu. To, co wtedy wywoływało niebezpieczeństwo, teraz znów jest na porządku dziennym. Traci się z pola widzenia to, jak się zachowuje sąsiad wobec sąsiada.


Szczególnie my w Niemczech zdajemy sobie sprawę z egzystencjalnego zagrożenia, jakie stwarza zachowanie niektórych mocarstw. Jest to nasze doświadczenie od zakończenia pierwszej zimnej wojny w Europie i tego, co pokazała ona naszemu krajowi oraz ograniczeń, jakie spowodowała. Od 1990 roku każde utworzenie niemieckiego rządu po wyborach do Bundestagu wywoływało najwyższe zagrożenia dla pokoju. Wulgarna wojna agresji NATO przeciwko Jugosławii wiosną 1999 roku była możliwa tylko dlatego, że Niemcy zostały umiejętnie przygotowane i zdolne do wojny wbrew przytłaczającej woli swojego narodu. Wzorce te zostały później ponownie wykorzystane, co pokazała wojna napastnicza z Irakiem. Czas, kiedy w Niemczech powstaje rząd, stanowi największe zagrożenie dla pokoju światowego, ponieważ Niemcy są zmuszane do agresywnych zachowań wobec innych państw i narodów wbrew swojej woli przez specjalnie w tym celu stworzone struktury międzynarodowe.


Ten schemat jest dziś ponownie niepokojąco widoczny. Stabilne gospodarczo stosunki w znacznym stopniu przyczyniają się do pokoju i stabilności w Europie. Świadczą o tym więzi łączące Rosję i Niemcy na przestrzeni ponad stu pięćdziesięciu lat. Oba państwa były wiarygodnymi partnerami i byłyby błogosławieństwem dla Europy i jej postępu, gdyby pozostawiono je w spokoju. Dzisiaj widać to w gotowości Rosji do zapewnienia stabilności dostaw energii do Europy, która stała się krytyczna, nie tylko dla Niemiec i Wielkiej Brytanii, i do realizacji tego celu poprzez rurociąg Northstream 2. Ten projekt między Petersburgiem a Rugią, który w międzyczasie został technicznie zrealizowany, jest przedmiotem politycznego szantażu ze strony naszych zachodnich partnerów, którzy są w stanie unieważnić suwerenność Niemiec i ich politykę dobrego sąsiedztwa. Poprzez decyzje podjęte w NATO i przy współpracy niemieckiego rządu, który jest teraz tylko rządem tymczasowym, niemiecki generał zostaje wyznaczony do dowodzenia całym Frontem Wschodnim NATO z kwaterą główną w Szczecinie w tym bardzo napiętym czasie. Celem jest tu postawienie Niemiec w pozycji przymusu, gdy leży to w interesie wiodącej siły NATO, USA, z parciem na Rosję. W okresie rządu tymczasowego w Berlinie następuje całkowite zamrożenie rozmów między Moskwą a Brukselą NATO, ze szkodą dla bezpieczeństwa europejskiego. Wbrew wszelkim postanowieniom traktatu NATO, musimy doświadczyć, że czas obecnie jedynie tymczasowego rządu federalnego jest wykorzystywany do zbrojenia Ukrainy, z jej niezwykle wątpliwymi powiązaniami z nazistowskimi jednostkami bojowymi, przeciwko jej rosyjskiemu sąsiadowi. Zachód depcze wszystkie istotne postanowienia traktatu NATO i Karty Narodów Zjednoczonych. Czas rządu tymczasowego w Berlinie jest wykorzystywany do ponownego narażenia naszego kraju na okupacyjne zachowanie obcych mocarstw poprzez perspektywę rozmieszczenia brytyjskich wojsk w Niemczech wbrew woli narodu niemieckiego, chociaż Wielka Brytania już ogłosiła swoje całkowite wycofanie wojsk z Niemiec w 2019 roku.

Z okazji stulecia Wersalu w 1919 r. prezydent Rosji Putin, a kilka miesięcy później prezydent Francji Macron jasno pokazali, w jakim stopniu zachowanie mocarstw anglosaskich, ze Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią na czele oraz Francją, od czasu utworzenia Cesarstwa Niemieckiego w 1871 r. było zdeterminowane, aby utrzymać kontynent europejski w uległości i podporządkować Niemcy i Rosję swojej woli, aby uniemożliwić pomyślną współpracę. Stało się to szczególnie wyraźne na konferencji wersalskiej w 1919 roku, którą można rozpatrywać jedynie w kontekście celów polityki wewnętrznej i zagranicznej zwycięskich mocarstw. Z jednej strony, w planie wersalskim, aby umożliwić kolejną wojnę w Europie, która dopełniłaby cel I wojny światowej. Równocześnie inwazja aliantów na Rosję wyjaśniła cały cel działań Zachodu na kontynencie euroazjatyckim. W tym celu nic się nie zmieniło, tylko cel nie mógł być zrealizowany do dziś.

Niemiecki dziennikarz Wolfgang Effenberger wspomniał niedawno o planach aliantów, aby jeszcze przed bezwarunkową kapitulacją Wehrmachtu Rzeszy Niemieckiej na koniec II wojny światowej wznowić walkę z Armią Czerwoną, a tym samym ze Związkiem Radzieckim, przy pomocy tego samego Wehrmachtu. Zakończenie zimnej wojny w 1990 r. i jego konsekwencje dla nowo powstającej Rosji miały również, poprzez wpływ na rozwój gospodarczy państwa sukcesora Związku Radzieckiego, trwale pozbawić rosyjskie kierownictwo państwowe jakiejkolwiek swobody decyzyjnej. Jak jasno stwierdzili najwyżsi urzędnicy amerykańscy, zainwestowano miliardy dolarów, aby odciąć Rosję od jej historii i naturalnych powiązań na Ukrainie, niejako w celu doprowadzenia tej Rosji, naszego wspólnego sąsiada, do miażdżącej izolacji. Kanclerz Austrii Schallenberg, jako minister spraw zagranicznych swojego kraju, dał do zrozumienia, jak niewiele stracił z oczu ten cel po wydarzeniach w Mińsku latem 2019 roku. Dzisiejsze wydarzenia na granicy polsko-białoruskiej wyraźnie pokazują, do czego można się posunąć w Europie pod każdym względem. Tak dalej być nie może, a to musi oznaczać zakończenie polityki mocarstw nierezydentów prowadzonej wobec wspólnego kontynentu od 1871 roku i wspólną pracę dla dobra wszystkich.

Willy Wimmer, 5. 12. 2021
submitted by r0lF_RuTiN_ to Polska [link] [comments]


2021.12.06 09:29 TELMxWILSON Fresh Drum & Bass releases list! Reviews, Recommendations & Links included! (Week 48)

submitted by TELMxWILSON to Monstercat [link] [comments]


2021.12.06 09:29 Zestyclose_Word3167 Philcoin.

Hi! Ever thought of staking something then earn while also helping others? If that's your thing, then we just got the platform for you.
Philcoin is a philanthropical movement in the blockchain whose purpose is to establish a global Interactive Ecosystem where the daily use of IOT “Internet Of Things”. PhilCoin’s purpose is to GIVE BACK while people transact in BLOCKCHAIN.
You can reach out to us through our social media accounts with the link below: https://linktr.ee/philcoin?fbclid=IwAR3e1UGDu9Wnu5urARgpo4cI4pgcM-IYvVHDLTdlPZqZ6hI6CPMQwXJHbTY
submitted by Zestyclose_Word3167 to SatoshiBets [link] [comments]


2021.12.06 09:29 jaidev786 Hey fellow ents playing some techno this Christmas in parvati valley. Come over if you around that time. Dm to reserve your spot.

Hey fellow ents playing some techno this Christmas in parvati valley. Come over if you around that time. Dm to reserve your spot. submitted by jaidev786 to IndianEnts [link] [comments]


2021.12.06 09:29 TELMxWILSON Weekly release list with all the fresh Drum & Bass releases! Reviews, Recommendations & Links included! Neuro and all other subgenres included.

submitted by TELMxWILSON to NeuroFunk [link] [comments]


2021.12.06 09:29 LittleYouth4954 My 2 yo daughter has a UTI and was prescribed a FQ

I was floxed 3 yrs ago and still recovering. My 2 yo daughter is asymptomatic, but was just diagnosed with an UTI caused by Proteus mirabilis (beta lactam reistant strain). Doctor prescribed a FQ, but no way I am going to allow that. Any similar experiences and suggestions?
Many thanks
submitted by LittleYouth4954 to floxies [link] [comments]


2021.12.06 09:29 Theguy_z693 What's this? (Ind) 🙂

What's this? (Ind) 🙂 submitted by Theguy_z693 to insects [link] [comments]


2021.12.06 09:29 TheRtHonLaqueesha Latvian flag but its a campaign logo

Latvian flag but its a campaign logo submitted by TheRtHonLaqueesha to vexillologycirclejerk [link] [comments]


2021.12.06 09:29 MrAnthoony Help

Help submitted by MrAnthoony to Ubuntu [link] [comments]


2021.12.06 09:29 selanikgocmeni Amına kodumun hortumcuları niye artık bu subu kullanıyor

Olm adam gelmiş kürtlere ana dilde eğitim vermelisiniz falan fistan diyor allahını sikicem üstelik millet adamı upluyor amk. Banlayın şu hortumcuları propaganda görmekten sıkıldım amk
submitted by selanikgocmeni to KGBTR [link] [comments]


http://lordgadget.ru